Uko wabaho biruseho – Ikoranabuhanga mu iterambere.

Isi yacu dutuyeho ifite umwihariko udasanzwe, kuko niyo ibaho ubuzima. mubuzima abantu bafite , nabwo buratandukanye, buri wese ateye ukwe bimuha gutekereza gutandukanye n’ukuwundi. Nubwo ibi byose biriho ntibubuza ko abantu runaka bahuza ibyifuzo, ibibazo, ubushake ndetse n’izindi mva mutima zigiye zitandukanye. Ibi bituma bisanga mucyiro runaka kuko bafite ibyo bahuriyeho nubwo imitekerereze yabo itandukanye.

Waba uri mu kihe cyiciro?

Kuba habaho ibyiciro biterwa nuko burya hari ikintu abantu bafatiyeho , reka dufate urugero; uko abantu bakoresha ikoranabuhanga.  Turahasanga ibyiciro bikurikira:

1. Icyiciro cy’abakoresha ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi bagura serivise , ibicuruzwa….

2. icyiciro cy’abakoresha ikoranabuhanga muburyo bubazanira inyungu batanga serivise cyangwa ibicuruzwa kubabikeneye

3.icyiciro cy’abifashisha ikoranabuhanga mu ihanahana ry’amakuru

4. icyiciro cy’abadakoresha ikoranabuhanga mumibereho yabo.

Bigaragara neza ko umuntu abishaka atabishaka, abizi cyangwa atabizi yibona mu cyiciro kimwe cyangwa ikindi kabone nubwo kitanditse ngo abimenye. Muri iki gihe kubyerekeranye n’akazi turahasanga ibyiciro bikurikira

 • icyiciro cy’abafite akazi,
 • icyiciro cy’abadafite akazi
 • icyiciro cy’abashaka akazi.

Nitumanuka muri buri cyiro mvuze haruguru turahasangamo ibindi byiciro reka dufate icya nyuma ari cyo cyiciro cy’abashaka akazi;

 • icyiciro cy’abashaka akazi bize(bafite amashuli runaka bafite ibyangombwa)
 • icyiciro cy’abashaka akazi batize(badafite icyangombwa cyerekana ko hari umubare w’amashuli bafite)
 • icyiciro cy’abashaka akazi ariko nibura bazi gusoma no kwandika.
 • icyiciro cy’abashaka akazi bafite ubumuga bwihariye…

Reka turebere hamwe ibyiciro bishoboka mu bashaka akazi bize;

 • icyiciro cy’abashaka akazi bize ikoranabuhanga
 • icyiciro cy’abashaka akazi bize ubukungu
 • icyiciro cyabashaka akazi bize ubuhinzi n’ubworozi
 • icyiciro cy’abashakaka akazi bize ubukerarugendo
 • n’ibindi…

Mu kindi cyiciro mubyo twahereyeho reka naho turebemo. Icyiciro cy’abafite akazi,

 • Icyiciro cy’abafite akazi kadahoraho
 • icyiciro cy’abafite akazi batishimira
 • icyiciro cy’abafite akazi katabahemba neza
 • icyiciro cy’abafite akazi bumva barambiwe

Nkuko tubibonye haruguru urutonde rwaba rurerure,ariko byumvikane neza ko habaho ibyiciro byinshi bitewe nicyo umuntu ashaka kugenderaho. Ushobora kwibaza cyangwa se uri no kubyibaza uti ese umwanditsi arashaka kugera kuki? Igisubizo kiri hafi. Nkuko twabihereyeho muri iyi nkuru turi mu gihe cyikoranabuhanga kandi nkuko tubizi riri mu bintu biri kugenda byoroshya imibereho yacu buri munsi. Hano ntabwo ndibukubwire akamaro k’ikoranabuhanga ahubwo ndashaka kwerekana icyo ibi byiciro byose navuze haruguru bihuriyeho icyo twakwita icyita rusange.

Impinduka zazanywe n’ikoranabuhanga

Ushobora kuba wibonye muri ibi byiciro byavuzwe haruguru ariko ukibazo none se bimaze iki? Ariko mbere yo kwibaza ngo bimaze iki reka turebe ikibazo ibi byiciro bihuriyeho , icyo kibazo kiragiri giti ” Nkore iki?” Ni nko kuvuga ngo nonese ko nibonye muri kimwe muri ibyo byiciro mbigenze gute? Mu gihe tugezemo bigaragara ko ikoranabuhanga ryazanye ibisubizo kubibazo abantu bibazaga mu myaka ya kera. Rero n’igihe cyo kubyaza umusaruro ikoranabuhanga muburyo bumwe cyangwa ubundi. Urugero rufatika, Apple nka sosiyete/uruganda rw’ibikoresho by’ikoranabuhanga cyane cyane tumenyereye nka telephone na mudasobwa. Dore bimwe mu bibazo rwakemuye

1.  Apple yahinduye uburyo twakoreshaga itumanaho rya murandasi, muri 2007 Steve Jobs yatangije iPhone. Sosiyete ya Blackberry na Nokia zarayiganye, twibuke ko ariwe wazanye uburyo bwa Touch screen biryo byongera umwanya umuntu ashobora gukoreraho kuri telephone yawe kuko byasimbuye umwanya wajyagaho aho bakanda (touche).

2. Hamwe n’iterambere rya iTune byorohereje cyane abakunda umuziki, bityo ari abakora n’abacuruzi umuziki biborohera gukora agatubutse.N’ibindi n’ibindi.

Igisubizo ngirango noneho umuntu yacyiha? kubyaza umusaruro ikoranabuhanga.  Mubyukuri kuri jye mbona ikoranabuhanga ari nkuko tugira imitungo kamere (ibihugu)runaka mubutaka, mu mazi,munsi y’ubutaka. Mubyo tubona nuko iyi mitungo ituma habaho ubusumbane, usanga igihugu runaka gifite amabuye y’agaciro menshi mugihe hari ikindi kitayafite, ntabwo mvuze peteroli, nyiramugengeri n’ibindi  ibi bitera abafite icyo nakwita mahirwe kuruta bandi batabifite nkuko byari biri mu myaka ishize, akarusho cyangwa ikiza twakwishimira nuko ikoranabuhanga buri gihugu kirifiteho uburenganzira bwo kuribyaza umusaruro rishatse kukigero ndakumirwa.

Rwanda/Ubuzima :Drone yifashishwa kujyana amaraso aho akenewe mubyaro  Uburyo bwo kugura no kugurisha ibicuruzwa kuri Telefone

izi ni zimwe mu ngero nkeya twifashishije,mukugaragaza ibyiza bizanwa no kwifashisha ikoranabuhanga muguhindura ubuzima bw’abatuye agace aka naka.

Icyo umuntu yakora

Noneho reka turebe bumwe muburyo umuntu yabona amafaranga yifashishije ikoranabuhanga bityo akiteza imbere ndetse n’igihugu cye muri rusange atari uko yaguye kukirombe kirimo koruta(coltat/cobalt) mumurima we.

 • Gukora website(blog); muri iki gihe bisigaye byoroshye cyane kuko ntibisaba kuba warize ibya mudasobya kugirango uyitunge aho ugaragariza ibitekerezo byawe aribyo bikora isoko.
 • Gukoresha amahugurwa kuri murandasi (webinar training); Kuba ufite ubumenyi bwihariye mukintu runaka ni intambwe yambere aho kugirango ugume kukazi utishimira.
 • Guhembwa bitewe nabo warangiye/wayoboye kugura ibiciruzwa naho babisanga(Affiliate marketing).Akenshi abantu bakorana n’amasoko yo kuri murandasi nka Amazon, Ebay,Etsy, Alibaba …cyangwa indi kampani itanga serivisi runaka.
 • ubushakashatsi bwo kuri murandasi (online survey); umuntu yuzuza ibisabwa hanyuma akabyohereza.  Ngirango urabona ko amahirwe ahari menshi yo kuba uwo ushaka kuba.  Gusa ntitwabura kuvuga ko ibi byose bishoboka iyo umuntu yamaze kwemeza umutima we ko aribyo agiye gukora hanyuma agatera intambwe yo gushyira mubikorwa icyo yumva cyamufasha.

 

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *