Landing Page Niyo Ukeneye-Online Business

Kubera technology iri kugendera ku rwego rwo hejuru,biri gusaba umuntu guhora ashaka ubumenyi kabone nubwo ibintu byose atabimenya ariko hari iby’ibanze ugenda usabwa kwimenyereza.

Landing page ntabwo ari ijambo ry’ikinyarwanda,ni ijambonyunge(ijambo rihujwe) ry’icyongereza rigizwe n’amagambo 2 ariyo landing na page. 

Iyo uri gushaka amakuru muri google hari ibyo ubona, ugafungura bitewe nicyo wifuza kumenya. Aho uhingukira ni kuri website icyo ubona bwa mbere nicyo bita landing page.

Landing page rero igira ibintu bitandukanye bitewe n’umwanditsi ibyo ari kuvugaho; ishobora kuba inkuru, kwamamaza, kuranga, ubujyanama,ubufasha n’izindi mpamvu nyinshi zitandukanye. Kugira landing page bivuze gutunga website.

Ijambo online business rinyura kenshi mu matwi yawe, wenda uhura nabyo mu nkuru zitandukanye, birashoboka ko ubusobanuro butakunyura! Niko bimeze nta makuru yose yuzuye 100% wabonera ahantu hamwe, wowe icyo ukora n’uguhuza ibyo wumva n’ibyo usoma aribyo bigusunikira kugira icyo kora.

Wumva ubonye iby’ibanze watangira kubikora ariko ukagira ibibazo byinshi biruta ibisubizo wumva ushaka kubonamo. Ntiwirenganye kuko uri gukora uruhare rwawe, ntucike intege uri mu nzira yo kugera kubusobanuro nyakuri.

Muri bike umaze kumenya ukeneye andi makuru yiyongera kuyo wari ufite akaba ariyo mpamvu uri gusoma iyi nkuru, nabwo ndakubwira ngo ayo umenyera hano nayo ashobora kutuzuza rya%.

Dore icyo njye nje kukubwira nuko impungenge zawe zose zifite ishingiro;

uratinya competition, ese ibi bintu birunguka, ko ntize IT ninde wamfasha,mfite akazi ntabwo nabona umwanya wo kuri website, ntibisaba amafaranga menshi se? Ntabwo uri uwa mbere ugize impungenge nkizo.

Mu busanzwe ibi bifite imizi muri kamere muntu,niko duteye,wari uzi impamvu bimeze gutyo? Umuntu wese agira ubwoba bwo gutangira!

Uzitegereze umuririmbyi kuri stage iyo agitangira, aba ameze ate? Ishyire mu mwanya we.  Yibaza ibibazo biri mu bice bigera kuri 3

1. Audience: barambona gute, abankurikiye bari mu kihe cyiciro, urubyiruko, ababyeyi, abana bato,ugereranije nibangahe?

2. Team : abacuranzi banjye bariteguye,tutumvikana neza kuyo ndibuhereho ni iyihe iri bukurikire, ibikoresho byose biri kumurongo?

3. We ubwe(ku giti cye): ndagaragara gute imbere ya bafana banjye, ese ibi nambaye birajyana, ijwi ryanjye rimeze neza, nakoze imyiteguro ihagije, mbikore uyu munsi cyangwa mbyimure mbishyire ikindi gihe?

Iyo afashe umwanzuro agatangira reba ikibaho

Atangazwa no kubona ibyo atari yiteguye; abantu yatekerezaga ko ari bake none babaye benshi, ambiance iri hejuru uko atayitekerezaga barimo kumusaba indirimbo akurikizaho, public iri kugaragaza amarangamutima adasanzwe! Ooooooh.

Nta narimwe uzigera umenya neza igikurikira mu gihe utatangiye igikorwa,kuko iyo watangiye hari ibyo utongera gutekereza.

Dufatiye kuri uyu muhanzi wacu iyo yageze kuri stage ntabwo aba akibaza ngo ibyo nambaye barabibona gute? Ahubwo yita ku makuru ari guhabwa n’amaso,amatwi.

Urugero rw’umuhanzi rurerekana neza uko umuntu yitwara mu kintu gishya, ntabwo ari umuhanzi gusa ahubwo niko duteye twese bitubaho.

Rero ndi hano kugirango nkwereke ko impungenge ufite ntabwo ari ikibazo nubuzima busanzwe, ndetse ndanakwereka inzira wanyuramo kugirango izo mpungenge uzivaneho utiriwe ujya kure umuti ni uyu: “TANGIRA“.

 Kubera iki ndi kukubwira gutangira?

Gutangira bivuga ko ikintu uri kucyumva kandi uzi icyo ushaka mu buzima,

Byirukana umwuka w’ubwoba,

Gutangira bituma umubiri urekura imisemburo ifasha umuntu gukomeza no kwibanda kucyo ashaka,

Gutangira n’intambwe ikuvana mucyo bita status quo.

Gutangira kandi ni intango yo guhindura ibitagaragara (ibitekerezo) ukabiremamo ibigaragara.

Taliki 3 Ukuboza 1903 nibwo igitekerezo cyo gukora  indege iguruka cyabaye impamo kuri The Wright brothers. Nyuma y’imyaka myinshi yabanje hatekerezwa uko abantu bakoresha ikirere, aba ban bateye intambwe bandika amateka ubwo iyi ndege yakorwaga.

Urubuga statistica.com rwerekana ko uyu mwaka wa 2019  abakoresha ikirere mu ngendo zabo bazagera kuri 4.6 billion. Ibi biraca akarongo neza ku nyungu zo gutangira gushyira mu bikorwa ibitekerezo. Bishobora kukugora kumva akamaro igitekerezo ufite aka kanya cyagirira umubare utazi akamaro uhereye uyu munsi no mu minsi iri imbere.

Nubwo namenya icyo uri gutekereza aka kanya, nakubwira ngo n’igitekerezo kiza ariko ntabwo bihagije. Harabura ikindi kintu cy’ingenzi kizana itandukaniro muburyo bwose.

Online business nibwo buryo bugezweho bw’ikoranabuhanga, aho abantu babasha kugeza services n’ibicuruzwa kubantu benshi. Ntibigusaba kuba usanzwe uri umucuruzi kugirango utangire, biragusaba gusa kubyumva.

Muri ubu bucuruzi wakora bitagusabye kugira igicuruzwa cyawe runaka ugurisha. Uri kwibaza uti ibyo bishoboka bite?

None se wari uziko buri mwaka companies nyinshi zisuka akayabo k’amafaranga yabo ajya mu kwamamaza gusa! Wari uzi se ko nibura ku isogonda rimwe gusa google yakira 63,000 searches buri munsi!

Noneho rero companies ziragukeneye ngo uzamamarize kuko uri aho zitagera, kandi n’abantu nabo baragukeneye kuko ufite amakuru y’ibyo bashaka.

Kugira landing page/ website nicyo bigusaba ngo utangire guhuza izi mpande zombi zikeneye ubufasha icyarimwe.

Ni gute wahuza ibyo, n’ibitekerezo byawe ugatangira online business?

1. Reba ikintu ukunda kandi wumva utaburira amagambo yo kukivugaho; hari ibintu byinshi abantu bakenera buri munsi. Uhereye ku myambaro,ibikoresho byo murugo, ibikoresho bigezweho,…

2. Kora ubushakashatsi urebe ibyo abantu bandika bashaka muri google,

3. Hitamo kimwe watangiriraho aricyo wubakiraho website/landing page.

Congrats you are online now!

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *