KURANGA-Infinity Global Partners ltd Scam or Not?

Company: Infinity Global Partners Ltd

Igihe yatangiye: 25/07/2019

Nyirayo: Yashinzwe n’abanyarwanda

Website: infinityglobalsltd.com

Icyicaro: Umujyi wa Kigali,

Nyarugenge,

Down Town,

F-02.

Infinity Global Partners ni iki?

Infinity Global Partners ni ikigo nyarwanda, cyashinzwe n’abanyarwanda kigamije guteza imbere ibikorerwa imbere mu gihugu, hibandwa mu kuzamura, guha ubushobozi inganda, no kumenyakanisha kw’isoko ry’imbere no hanze yacyo ibikorerwa mu Rwanda.

Ibicuruzwa Infinity Global Partners yatangiranye niby’inganda zikora imitobe y’amatunda n’ibisheke.

• Ineza Juice

• Talia Juice

• Jucas Juice

• Kalungi Juice

• Iyiwacu Juice

Infinity Global Partners ikorana nande/Abafatanyabikorwa?

Abafatanyabikorwa ba Infinity Global Partners ni aba bakurikira;

MTN, Equity Bank,URUMURI LTD,TALIA Ltd, Exalto, Engineering&Supply;, KVD Company,GAVIN Company Ltd.

Strategies/ingamba za Infinity Global Partners

• Infinity Network(Business)

• Infinity Market Place

• Infinity Industry (Help Industry in Branding )

Infinity Industry

Company ifasha/izajya ifasha inganda z’imbere mu gihugu kumenyekanisha ibicuruzwa byazo, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Guha ubushobozi inganda za hano bwo guhangana kw’isoko. Company ikaba yaratangiranye n’inganda zikora imitobe(juices) iva mu matunda no mu bisheke. Akaba ariyo mpamvu iyo winjiye baguha amacupa ya juice mu rwego rwo kumenyekanisha ibicuruzwa by’izi nganda.

Infinity nka company igura ibicuruzwa kurugunda ,ikabizana muri stock yayo hanyuma abaguzi akaba ariho babisanga.

Infinity market place

Gushyiraho iguriro rusange, aho buri muntu wese w’umunyamuryango azabasha kugura ibicuruzwa kuri discount ya 15%. Hakaba hifuzwa ko nibura mu Rwanda hose hashyirwa amasoko agera kuri mirongo itanu akora ubu buryo bwa discount kubafite ikarita ya Infinity.

Infinity Networking/Business

Ubu ni uburyo bushingiye mu gusakaza amakuru, akaba ari uburyo bugezweho bwo kumenyekanisha ibikorwa bwihuse. Aho umuntu abwira umwe, nundi akabwira undi gutyo gutyo. Infinity Global Partners akaba ariho yahereye kugirango made in Rwanda isakazwe hose, nkuko turi bubibone hepfo.

Kugirango Made in Rwanda ishobore kwitabirwa hari hakwiye ubu buryo bwa networking kuko aribwo butanga umusaruro. Kwinjira muri Infinity Global Partners ntabwo ari ugushaka ubukire gusa ni inzira nziza yo kwihesha agaciro, duteza imbere ibikorerwa iwacu, aho buri wese agira uruhare muri gahunda ya made in Rwanda ari nako ibiboneramo inyungu.

Ni iki Infinity Global Partners igushakaho?

1. Nukumenya ko mu Rwanda hari inganda zikora ibintu byiza kandi byujuje ubuziranenge

2. Gushyigikira inganda z’imbere mu gihugu ugura kandi ukoresha ibintu bikorwa nizo nganda

3. Gukangurira abandi gukunda no gukoresha Made in Rwanda.

4. Kubona inyungu binyuze mu gusakaza amakuru ya Made in Rwanda.

Uruhare rwawe ni uruhe cyangwa bisaba iki kugirango ushyigikire iyi gahunda?

Umaze kumva ko iyi gahunda ari nziza kandi ifitiye akamaro buri munyarwanda ,igikurikira ni ukwinjira muri iyi Infinity Global Partners. Winjira uguze umwe mu migabane ijyanye n’ubushobozi bwawe aho umugabane wa make ari amafaranga ibihumbi mirongo itanu(FRW50000), naho umugabane w’amafaranga menshi n’ibihumbi Magana atatu na mirongo itanu(FRW350000).

Kugeza ubu imigabane iri kw’isoko nitatu

• Umugabane muto ni FRW 50000 (1package)

• Umugabane ukurikira FRW 150000 (3packages)

• Umugabane munini FRW 350000 (7packages)

Ibigaragaza ko winjiye muri Infinity

Iyo winjiye muri Infinity Global Partners uhabwa inyemezabwishyu /facture/receipt iriho ikiguzi cy’umugabane waguze. Ukanagirana amasezerano na company.

a. INYEMEZABWISHYU/FACTURE/RECEIPT

Inyemezabwishyu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iyo nyemezabwishyu iteye ite?

Icya mbere: Nkukobisanzwe kuri buri mucuruzi wese, buri gihe iyo habaye kugura no kugurisha hagati y’abantu babiri hagomba kugira igihamya cyuko habayeho icyo gikorwa, icyo gihamya nicyo bita inyemezabwishyu/facture/receipt.

Hejuru Facture iriho izina rya company, nimero y’umusoreshwa(TIN) na nimero ya telephone ya company.

Icya kabiri: kashi /cachet/stamp zerekana buri gikorwa company yagukoreye.

 Kashi y’uko wishyuye umugabane iterwaho n’uwakiriye amafaranga angana n’umugabane wishyuye

 Kashi yerekana ko winjiye muri system iyo bita “IF”ni nimero yawe, igizwe n’imibare

 Kashi yerekana ko wahawe ibicuruzwa bya “Made in Rwanda”. Amacupa 2 ya juice ku munyamuryango waguze umugabane wa FRW50000, amacupa 6 kumunyamuryango waguze umugabane wa FRW 150000 n’amacupa 14 ya juice kumunyamuryango waguze umugabane ungana na FRW 350000

b. AMASEZERANO

Aya masezerano agaragazwa no gutanga umwirondoro wawe, wuzuza inyandiko ikubiyemo ingingo zigusobanurira ibya company; icyo uyitezeho nayo icyo igutezeho. Mu biri muri iyi nyandiko, nyuma yo kuzuza umwirondoro wawe, habaho harimo photo y’indangamuntu yawe yomekwa kuri ayo masezerano, amafoto abiri magufi, muri iyo nyandiko harimo kandi nuko wandikaho umuntu ushobora kubikuza amafaranga yawe mu gihe wowe wagize ikibazo, ukandikaho na nimero yawe ikuranga (IF).

Iyi nimero ni murwego rw’umutekano wawe mu gihe icyo aricyo cyose habaye akabazo,ni inshingano za company gukurikirana ngo igikemure. Akaba ariyo mpamvu company isigarana copy y’amasezerano.

Kugura imigabane

A. Gukoresha Mobile Money

 Kujya muri phone ukandika *182*8*1#

 Kanda “YES”

 Shyiramo nimero y’ubucuruzi “800666”

 Kurikiza ambwiriza

Cyangwa * 182 * 8 * 1 * 800666 * RWF #

B. Kwishyura cash aho Infinity ikorera

Ikorera mu mujyi wa Kigali, muri downtown ku igorofa rikurikira aho winjirira F-02

Uko bunguka muri Infinity Global Partners Ltd

Nkuko business yose ishingiye kuburyo bwa networking ikora, ni ugusangiza abanda amakuru. Infinity Global Partners n’ugucuruza ibikorerwa mu Rwanda, Made in Rwanda.

a. Direct Referral Commission : ni amafaranga uhabwa kumuntu wizaniye

b. Matching bonus: ni amafaranga uhabwa waba wakoze cyangwa utakoze,uyahabwa nibura iyo ufite umuntu umwe ibumoso n’undi iburyo,uyabona kandi iyo Team iri kugenda ikura ku mpande zose.

c. Indirect bonus:ni amafaranga uhabwa iyo umwe muri team iri munsi yawe yabonye abantu babiri, uyabona kugera kuri level ya 12.

uko bunguka

Izindi nyungu zo kuba muri Infinity Global Partners

Gahunda mu minsi iri imbere

Infinity Global Partners Ltd iri gutunganya application ya Infinity uzajya usanga muri google playstore kuburyo noneho izajya idufasha kwishyura restaurants,supermarkets,station za essence,gukatisha ama tickets kuma agences ya transport,guhahira mumaduka atandukanye mugihugu. Uwishyuye akoresheje amafaranga afite kuri balance ya account ye azajya agabanirizwa(discount) kugeza kuri 15%.

Ubwo buryo ni ubu bukurikira:

1.Infinity app

2.Infinity smart card

3.Tap&Pay;

4. Hamwe nizi gahunda nziza zose waba kandi distributeur/distributor

Uko babikuza

Buri uko ubonye umuntu winjira muri Infinity Global Partners, amafaranga yawe ajya kuri konti yawe ukabikuza muri ubu buryo;

• Equity Bank

• Mobile Money.

• Activation

Amafaranga make fatizo yo kubikuza ni ibihumbi cumi nabitanu(Frw 15000) naho ayo hejuru utarenza ni ibihumbi magana ane(Frw 400000).

Serivise yo kubikuza bakata FRW1000

Ingengabihe y’icyumweru muri Infinity Global Partners

Imiryango iba ifunguye kuwa mbere kugera kuwa gatandatu

Infinity Global partners trainings
Abanyamuryango ba Infinity Global Partners bahora biyungura ubumenyi kugirango ibyo bakora bibazanire umusaruro.

 

ingengabihe

Infinity Global Partners
Amahugurwa y’abifuza kuba abanyamuryango ba Infinity Global Partners basobanurirwa

Ni gute wabyaza umusaruro amahirwe ari muri Infinity Global Partners?

1. Gukora cyangwa kujya muri Team: gukorana nk’umuryango nibyo Bizana inyungu z’igihe kirekire

2. Kuba uri umuntu ufite intego mubuzima kandi ukabiharanira: Kimwe mubintu byagaragaye bifasha abantu guhindura imibereho ni ukwiha intego. Infinity Global Partners ni umuyoboro wo kugufasha kugera kucyo wifuza, amahugurwa atangwa kubanyamuryango afasha abantu kwiremamo icyizere cyo kugera kuri byinshi.

TEAM ivuze iki muri Infinity Global?

Ubusanzwe Team ntabwo ari ijambo ry’ikinyarwanda, ni impine y’amagambo y’icyongereza :

T: Together; twese hamwe,bikoreshwa mu gihe umuntu arenze umwe

E: Everyone; buri wese

A: Achieves; kugera kucyo wiyemeje

M: More; byinshi.

Team mu Kinyarwanda cyumvikana “ Gukorera hamwe bifasha buri wese kugera kuri byinshi”

Muri infinity uko urushaho kugira umubare mwinshi ukujya inyuma niko n’inyungu zigenda ziyongera, ibyo rero ntabwo umuntu wenyine yabyigezaho atafatanyije nabandi, niyo mpamvu kujya/ kugira team ikora biba ari akarusho.

Frequently Asked Questions (FAQ)/Ibibazo Bibazwa Kenshi

Ninde wemerewe kwinjira muri Infinity Global Partners?

Buri wese ufite icyangombwa kimuranga, indangamuntu cyangwa passport

Ese iyi company yemewe na leta? Ifite ibyangombwa biyemerera gukora?

Infinity ifite icyangombwa cy’ubuzima gatozi gitangwa na RDB kiyemerera gukorera mu Rwanda. Kandi ikora ibyo yasabiye ibyangombwa.

Hari icyangobwa company itanga kigaragaza ko uri umunyamuryango?

Infinity global partners iyo winjiye usinya kontaro (contract), kuko iyo winjiye ugomba gutanga ID number, gutanga umuntu wakubikuriza uramutse ugize ikibazo, amafoto magufi(passport)

Wifuza kumenya ibirenzeho hamagara kuri iyi nimero 0736085485

Wakora share ku nshuti zawe, cyangwa ukadusigira igitekerezo hasi ahagenewe inyunganizi.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *