Ikibura Muri Online Marketing

Uyu watubereye umwanya mwiza wo kurebera hamwe, byinshi tutari tuzi, Top 15 online shops in Rwanda n’intambwe ituganisha mu kurema urubuga rufitiye buri wese akamaro. Ndagirango mbamenyeshe ko iri ari itangiriro turi kwinjira neza muri gahunda yacu yuko ikoranabuhanga twaribyaza umusaruro.

Ukundi.com niwo murongo twahisemo kugirango ibyo mukora cyangwa mwifuza gukora bishingire kubumenyi n’amakuru afatika muri Digital movements.

Kubera iki ubushakashatsi ari ngomba?

Ubusanzwe ubushakashatsi ni igihe cyo kurema umurongo ngenderwaho,gusunikira abantu gukora bijyanye no guhindura imikorere isanzwe ndetse no gutekereza kucyakorwa mu minsi iri imbere mugihe hagaragaye ibitari kugenda neza.

Ubushakashatsi bufasha mu ngeri zitandukanye, bukora imwe mumirimo ikurikira:

  • byubaka ubumenyi bugatuma abantu biga kuburyo bworoshye
  • byerekana ikibazo cyangwa ibitagenda hanyuma byaba ngombwa hakabaho ubukangurambaga bwihariye
  • bukuraho ikintu gisa n’igihu bukagaragaza uko ibintu bihagaze
  • ni umwanya wo gusobanukirwa,kumenya ingano,ubunini bw’ikintu
  • gukundisha abantu gusoma,kwandika,gusesengura no gusangira n’abandi amakuru y’ingenzi.

Ngibyo iby’ingenzi tugiye kwibandaho muri Digital marketing.

Ubushakashatsi twabuhaye inyito ya TOP 15 online shops in Rwanda, dore bimwe twabonye bwiza kandi twakwishimira;

1.Abanyarwanda bamaze gutera intambwe igaragara mu kwishakamo ibisubizo

Twabonye ko 98% z’aya maguriro yo kuri internet yashinzwe n’abanyarwanda,nyuma yo kubona ikibazo bakagishakira ibisubizo.

Ese wowe hari ikibazo ubona aho ukorera, utuye, wiga?

Ni wowe wo kuba uwambere gushakira umuti icyo kibazo, nta kibazo cy’ubushobozi gihari, ubushakashatsi bwatweretse ko muri abo bose ntawagiye hanze kubyigayo ngo agarukane ubwo bushobozi ahubwo bashakiye ubushobozi aho bari kandi byarakunze.

2.Amaguriro arahari menshi kandi akora neza

Mubyukuri nubwo twabagejeho 15 ariko urutonde rurarenga, kuri website ya rwandayp.com, itwereka ko muri database yabo harimo companies zikora ubucuruzi kuri internet zigera 2,992. Bivuze ko ibintu byose washaka kuri internet wabibona mu Rwanda.

Ikibazo cyagaragaye kandi gikeneye ubukangurambaga,

Nubwo twishimira byinshi bimaze gukorwa mubyerekeranye  n’amasoko yo kuri internet ndetse nuko bikorwa kugirango uwaguze ikintu kimugerereho igihe, hari website nke zitanga amakuru kubicuruzwa.

Amakuru kugicuruzwa ni iki?

Kugirango ubyumve neza, mu isoko risanzwe habamo ababigiramo uruhare 2:

umuguzi,

umucuruzi

Iyo ugiye kw’isoko ureba icyo ushaka n’amaso yawe,iyo bibaye ngombwa wumva n’impumuro, ukagikoraho, ukumvikana n’ugicuruza, mugaciririkanya. Iyo ubonye agaciro kacyo kangana nuko ukibonye ufata umwanzuro wo kukigura.

Kw’isoko/amaguriro yo kuri internet bisa naho bitandukanye gato; kuko ho ntabwo ubona uko ufata kucyo wifuza ni digital nyine nkuko byumvikana n’amashusho/ifoto.

Hano ntabwo uvugana n’umucuruzi, uvugana n’uwamamaza, uwo wamamaza nawe akuvugana n’umucuruzi cyangwa umuhinzi niba ari ibiribwa,uruganda niba ari igikoresho runaka. Akaba ariyo mpamvu batanga igihe runaka icyo waguze kiba kikugezo, icyo gihe kigenda gihinduka bitewe n’ubwoko bw’icyo wifuza kugura.

Iyo ari ibikoresho byo gukura hanze batanga iminsi iri hagati y’3-7,nabyo bigenda bihinduka bitewe n’uburyo bw’ubwikorezi bakoresha, icyo gihe gishobora no  kurenga. Ibiribwa byo nihagati y’isaha 1-2.

Kuri iri soko ry’ikoranabuhanga ngirango urumva ko hashobora kuba hari ikibura!

Niba kw’isoko risanzwe wibonera n’amaso,ukumva n’impumuro, ugafata kucyo ushaka (ibi nkunze kubibona kubagura umuceli kenshi). Hayuma se kuri internet uzabona ayo mahirwe yo kwihumuriza no gufata kucyo ushaka?

Niyo mpamvu ukeneye undi muntu waguze,agakoresha icyo kintu mbere yawe, kuko ntabwo uri uwa mbere ugishatse. Hari umuntu uzi uko gikora, wabonye ibyiza byacyo,n’ibibi byacyo. Uwo muntu yagufasha mu gufata umwanzuro wo kukigura cyangwa ukacyireka!

Ntabwo bigarukiraho gusa kuba icyo gicuruzwa gihari nibyiza ariko ntabwo tuzi aho yakiguriye kuko aho kugurira ni henshi kandi imitangire ya service iratandukanye bityo rero yongeraho akandi kantu ko kukurangira aho wakigurira n’igiciro yakiguriyeho.

-Kuba igicuruzwa gihari

-Amakuru y’igicuruzwa; uko giteye, ibyiza byacyo n’ibibi byacyo

-Igiciro kiri kw’isoko

-Uko wakibona(Isoko waguriraho)

Impamvu y’ibi nuko hari ibyagaragajwe yuko amakuru atangwa cyangwa abantu babona kubyerekeye igicuruzwa aba adahagije kuko website zibitangaza atari yo ntego zigenderaho .

Ingero zaragaragaye dukora ubushakashatsi

Ese ubu uyu muntu yarasubijwe? Ntabwo mbizi. Ariko uko biri kose biragaragara ko amakuru yabonye atuzuye.

Ibibazo nibyinshi kandi abantu baracyabura ubasubiza

Izi ngero 3 zirerekana ko aba bafite ikibazo cyo kumenya ibiciro.

Dore ubundi bwoko bw’amakuru atuzuye aho babwiye abasomyi igicuruzwa n’igiciro ariko ntibamurangira aho yakigurira

Dukeneye abantu babuka websites zitanga amakuru yuzuye, amakuru ntakwiye kuza mu ma series. Dufatiye kuri uru rugero, uyu muntu ubwiwe iyi Travel card charger yayikurahe?

Ikibazo cye kimeze kimwe n’uyu we yakibajije direct.

Reka twe kuyobora nk’abanyafurika wa mugani wa twa videos tujya tunyura kuri whatsapp, bagereranya iyo umunyafurika n’abahandi uko bayobora.

Ikiri kubura ngicyo. Nguko uko isoko ry’ikoranabuhanga mu Rwanda muri rusange rihagaze n’imbogamizi zisigaye kuruhande rw’umuguzi.

Amahirwe y’imikorere,

Mu rwego rwo gukemura iki kibazo, hakenewe kuvuka websites zibanda mu gutangaza amakuru y’ibicuruzwa, akaba aribyo bishyirwamo imbaraga kuko bigaragaye ko ari ikibazo kandi gikeneye igisubizo kuburyo bwihutirwa.

Niba ikoranabuhanga riri kwihuta mu Rwanda, mu myaka iri imbere bizaba bimeze bite? Niyo mpamvu ukundi.com yaje kugirango ifashe buri wese wifuza  gusobanukirwa no kumenya uko yabyaza umusaruro iri konabuhanga.

Twe turagira tuti ” Iki ntabwo kikiri ikibazo ahubwo n’amahirwe”

Niba wifuza kuba kugira ubumenyi bwagufasha kuba wabasha kubaka website mu gihe gito, ugatangira gukorera amafaranga inzira irahari rwose.

Guhera kubumenyi hafi ya ntabwo ukagera aho wubaka ubucuruzi kuri internet bukwinjiriza.

Kubera umuvuduko wa Technology abantu basigaye babura nibyo biga, ariko ndakubwiza ukuri ko kwiga ibijyanye na Internet marketing izi mpungenge zihinduka amateka.

Ushobora kuba ufite impungenge ngo byakorwa nabande ? Ni buri wese wumva hari icyo iri terambere yarikuraho kubyerekeye no kubona amafaranga.

Gukorera kuri internet ntabwo bivuze ngo wirirwaho amasaha 24, umwanya uwo ari wose wawukoresha. Kuko ushobora kubikora unakora akandi kazi gasanzwe.

– Umunyeshuri

-Umukozi wa leta

-Rwiyemezamirimo

-Abafashe ikiruhuko kizabukuru

-Udafite akazi wifuza gutangira imikorere mishya

-Abasanzwe bakora ubucuruzi

-Umuntu wese ubona akanya kangana n’amasaha 2-4 kumunsi yakora ubu bucuruzi bwo kuri internet.

Iyo ugeze ku ntambwe yo gutekereza uko wabona amafaranga yo kuri internet, utekereza icyabigufashamo ngo intego zawe zigerweho!

Umusingi ni ukugira website, icyo bigusaba n’ubundi busobanuro bwimbitse wabibonera hano

Ese urumva nawe watanga umusanzu wawe mu gufasha abaguzi kubona amakuru?

Ukeneye kumenya neza uko bikora?

Birasa nkaho ari bishyashya kuri wowe?

Uri kwibaza aho wowe wakungukira?

Hari igitekerezo, icyifuzo wumva watugezaho?

Mwatwandikira mubinyujije muri comment tukarushaho kubaha ubusobanuro mukeneye.

Murakoze.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *