Ibitavugwa kw’Ikarita yo Gutura Muri Amerika

Itangazo ryo muri state departement
DV lottery 2021 izatangira 2/10/2019 saa 12:00 zo muri USA

Buri mwaka igihugu cya leta zunze ubumwe z’Amerika cyakira abantu bagera 55,000 bifuza gutura, gukorera,kwiga muri Amerika mu gihe cya burundu.

Ibihugu hafi yabyose uretse ibyo leta yabo iba yarakuye ku rutonde, byose abantu baba bashimikiriye kujya muri Amerika, bivuze hafi isi nzima yifuza kujya ahantu hamwe!

Kera natekerezaga ko ari ibi bihugu byacu bikiri mu nzira y’iterambere bijyayo gusa, ariko nasanze ikibazo ari rusange kw’isi, nta gihugu na kimwe haburamo abashaka kwigira muri America, nubwo uburyo bwo kujyayo butaborohera bitewe n’imibanire ya leta baturukamo n’igihugu cy’igihangange kw’isi Amerika, ntibikuraho bamwe bakomoka muri byo kubigira inzozi babana nazo zo gutura no gukorera muri USA.

Kubera amakuru aturuka kubantu batandukanye, abantu ntabwo bumva kimwe Green card, akaba ariyo mpamvu twahisemo gukusanya amakuru y’ibanze kuko ntabwo yose twayandika, kugirango abantu banagire ubusobanuro mu gihe bari gukora application.

Ntabwo ari urubyiruko gusa rwifuza kujya muri Amerika, nta nubwo ari ababuze icyo bakora, inzego nyinshi z’abantu bifuza gutura, no gukorera muri Amerika. Iyo witegereje neza abuzuza Green Card abenshi n’abantu bifite dore ko iyo wabonye ayo mahirwe bisaba amikoro atari make kugirango ushyire kumurongo ibyangombwa usabwa.

Turibanda kuri ibi bikurikira;

  • Ubusobanuro bwa Green Card
  • Inyungu zo kugira green card
  • Uko Green card iboneka
  • Amateka ya Green Card
  • Ibivamo cyangwa results zabyo (Case y’u Rwanda)

 

 Green Card ni iki?

Ubundi inyito Green card nikabyiniriro ntabwo ryanditse mu mategeko ya America, izina nyaryo ni Lawful Permanent Resident Card” cyangwa ” Form I-551.

Ni uruhushya rwemerera umusuhuke kuba no gukorera kubutaka bwa Leta zunze ubumwe z’America mu gihe cya burundu. Abafite uru ruhushya babita “Permanent Residents”

Ababonye uru ruhushya bemerewe kujya muri USA bakabayo igihe cyose bashakiye. Green card ni mubyibanze bisabwa byemerera umuntu kuba yakorera ingendo ku butaka bw’iki gihugu.

Uwifuza uwo ari we wese kuba no gukora muri USA  bimusaba kuba afite green card, iyi green card irimo amoko 2

  • Hari green card ihabwa umuntu utari umusuhuke, ujya muri USA kubera impamvu z’akazi, cyangwa se iyindi mpamvu imwemerera kuba ari kubutaka bwa America.
  • na Green card ihabwa umusuhuke iha nyirayo umudendezo usesuye yo kuba, gukorera mu bice ashaka byose muri leta zunze ubumwe z’America.

Inyungu zo kugira Green Card

1. Amahirwe menshi yo kwiga: Abanyeshuri baturuka mu bindi bihugu bajya kwiga muri Amerika, bishyura mafaranga menshi.

Ariko ufite Green Card amafaranga y’ishuli agabanukaho hafi 80%,

Ufite Green Card ashobora gusaba inguzanyo y’amashuli nk’uko biri kumunyagihugu wa Leta zunze Ubumwe z’Amerika,

2. Amahirwe yo kubona ibyo gukora; kuba ari igihugu gifite ubukungu  bwagutse kw’isi, biha amahirwe cyane kubifuza guhanga udushya ndetse n’ibindi bijyanye no kuvumbura.Iki gihugu gishyira imbaraga cyane mu guha umwanya w’imbere abantu bafite ibitekerezo by’imishinga kurenza ahandi kw’isi.

Ufite Green card akorera mu gace ashaka, kandi agakorera uwo ashaka;

Ufite green card ashobora gutangira imishinga muri USA bitamusabye guca mu nzira ndende;

Nk’umuntu utuye muri Amerika byemewe n’amategeko akazi kose uba ukemerewe sink’udafite ibyangombwa;

Ni gute nabona Green Card?

Hari inzira 3 ushobora kubonamo green card

1. Aho ukorera (Impamvu z’akazi)

2. ibyo bita ‘ Family reunion”

3. Gutsinda binyuze mu mukino w’amahirwe “Lottery”, izwi kuri DV lottery

Nkuko izi nzira zo kubona Green card zitandukanye ni nako n’ibisabwa nabyo bitandukanye, kandi ari ngombwa kubyubahiriza.

Kuba wabona Green card bitewe naho ukorera cyangwa se iyo bise Family reunion bitwara igihe, ni ninzira igoye kuko bishobora gutwara imyaka myinshi.

Inzira yihuse kandi yoroshye nukunyura mu mukino w’amahirwe. Igisabwa gusa nyine n’amahirwe.

Ese birashoboka ko umuryango wanjye uhita ubona nawo green card mu gihe ngize amahirwe?

Abana bataragera ku myaka 21 y’ubukure, abana urera ndetse n’abundi mugore, n’umugore wawe nabo bahabwa green card igihe kimwe nuwayitsindiye,ashobora kuba umugore cyangwa umugabo.

Abana bakuze basaba green card nyuma nk’abagize Family reunion.

Abana bashatse, hatitawe kumyaka,ababyeyi cyangwa abo bavukana bashobora kubona uru ruhushya binyuze mu kuba bafite umuvandimwe w’umwenegihugu cya USA.

Bivuze ko ufite Green card ashobora gusaba kuba umwenegihugu nyuma ny’imyaka itatu cyangwa itanu,asabira abagize umuryango we.

Iyo habaye impinduka z’amakuru y’umuryango mu gihe wakoze application bisaba kubimenyesha urwego rwa USCIS byihuse. Ni ukuvuga igihe habayeho marriage, kuvuka kw’abana,abakwanditseho,abavuka kuwundi mugore cyangwa umugabo muri icyo gihe cyo gusaba green card urabimenyekanisha.

Amateka ya Green card

Abimukira nibo mubare munini wabatuye USA

USA izwi kw’isi yose,Igihugu cyashinzwe muri 1776 guhera icyo gihe cyatangiye kuba igihugu cy’abasuhuke. Mu kinyejana cya 19 n’intangiriro zicya 20, muri icyo gihe ntamategeko agenga gusuhukira muri Amerika yari ariho mu bice bice bitandukanye kumuntu wese wifuzaga kujya muri America.

Nyuma gato y’intambara y’abanyagihugu(civil war), urukiko rukuru rw’ikirenga rwa USA,rwashyizeho bwa mbere amategeko akumira abasuhuke; Itegeko ngenga ryakumiraga abashinwa 1882 (Act 1882).

Mu myaka yakurikiyeho hashyizweho imiryango yihariye yo gukurikirana ikibazo cy’abimukira. Ni muri urwo rwego hashinzwe US Immigration and Naturalization Service(INS) mu 1933.

Green card nyayo yatangijwe mu ntambara ya 2 y’isi ishyirwaho nk’igisubizo cyo gukumira abimukira. Mu 1940, iyo bita Congress yatoye itegeko rigena ibisabwa ku mwimukira kugirango yemererwe n’amategeko kuba muri USA. Muri icyo gihe yari itarahabwa izina rya permanent resident Card, yari  Alien Card cyangwa Alien Regustration Receipt Card.

Ubusanze ubusobanuro bwa Alien bivuze umunyamahanga bisobanura umwimukira cyangwa umusuhuke. Impushya zatangwaga icyo gihe mubyukuri zari mu ibara ry’icyatsi kibisi. Akaba ariho havuye inyito ya izwi cyane nuyu munsi ya GREEN CARD.  Bisobanura ngo Visa yemewe n’amategeko ihabwa umwimukira muri Amerika imenyerewe kw’izina rya Green Card.

Green card imara igihe kingana iki?

Nkuko itegeko ribivuga ,Green Card niya burundu. Ariko ibijyanye n’umwirondoro buri myaka icumi ni ngombwa kongera gutanga amakuru nkuko bikorwa no kuzindi mpapuro zose muri Amerika, ni kimwe nka passort cyangwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.

Ni ryari Green card ita agaciro?

1. Kuba uri hanze ya USA mu gihe kingana n’iminsi 364 utabimenyekanishije

2. Iyo wabonye ubwenegihugu (US Citizenship)

3. Iyo ,kubushake uhisemo kubireka, icyo gihe wuzuza impapuro zabugenewe binyuze US embassy cyangwa ahari ibiro bwa USCIS

4. Hakozwe icyaha , kwica amategeko agenga abimukira

US Green Card vs US Citizenship

Green card itangwa na Leta ntabwo iha umwimukira kuba umwenegihugu ako kanya ngo nuko ayifite. Kugira green card ni intambwe yo kugira ubwenegihugu nyuma yo kuba muri America nibura imyaka itanu.

Ariko iyo uyifite ugira uburenganzira nk’umunyagihugu nubwo hagenda hazamo ibindi bisabwa

urugero:

– Gutora: ufite green card yemerewe gutora ariko hari imyanya yo hejuru atamerewe kwitabira mu gihe cy’amatora

-Jury Duty; ufite green card ntabwo yemererwa kuba yagira aho ahurira n’akazi kajyanye n’inkiko cyangwa ubucamanza muri rusange.

-Gukora igisirikare: aremerewe kumyanya yo hasi gusa

-Kwivuza: agira uburenganzira bwuzuye nyuma y’imyaka 5

-Kwiga/amasomo: atangira kwiga nyuma y’umwaka umwe agezeyo

Birashoboka ko umuntu yagura Green Card?Abimukira nibo benshi bakora Business

Iki kibazo abantu benshi bakunze kukibaza.Yego , birashoka cyane kuba wagura Green Card. Nubwo buri mwaka Leta itanga ayo mahirwe kuri buri wese , kugirango uyitsindire biba ari amahirwe bishobora kugutwara imyaka myinshi kandi birumvikana hari n’ibindi biguzi ugenda ukora.

Ariko hari andi mahirwe 100% yo gutura no gukorera muri America bya burundu:  kugira imitungo muri America. Iyo bimeze gutyo ntawakwimira kubutaka bwa Leta zunze ubumwe z’Amerika, ni igihe nibura ufite imitungo ingana n’igishoro cya $ 500,000. Ikindi gisabwa nuko kuri icyo gishoro nuko ukoresha abanyamerika (utanga akazi) muri company yawe.

Bivuze ko kugura inzu,gufungura company,gushora imari muri USA biguhesha kugira green card udaciye mu zindi nzira. Nguko uko ushobora kugura Green Card.

Abanyarwanda bamaze kubona  Green Card

Nkuko imibare ibitwereka umubare w’abanyarwanda bamaze kubona uruhushya rwa burundu bwo gutura no gukorera lu butaka bwa Leta zunze Ubumwe z’amerika bagera 4,489 guhera muri 2001 kugeza muri 2018.

2001: 22      2002: 21     2003: 87    2004: 51    2005: 26   2006: 41    2007:  138    2008:  111   2009:  178    2010:  204

2011: 333   2012: 369    2013: 477  2014: 690   2015: 412   2016: 277   2017:  542   2018: 510

 

Biterwa n’iki kugirango umubare wiyongere cyangwa ugabanuke buri mwaka?

Birazwi cyane ko gutsinda green card ari 100% amahirwe, ariko hari ikibaho umubare wabatsinda ukiyongera cyangwa ukagabanuka.

Umubare w’abatsinda rero wiyongera mu gihe ubwitabire bw’abakora application buri mwaka nawo wiyongereye. Bivuze ngo iyo umwaka runaka  abazuza basaba green card wabaye mwinshi, icyo gihe n’umubare wabemererwa uriyongera.

Ntabwo ari mu Rwanda bikorwa, ahubwo ni kuri buri gihugu kuko kiba cyamerewe nibura abagera 3,500. Ariko iri ntabwo ari ihame kuko umubare ushobora no kurenga nkuko tubivuze haruguru bitewe n’ubwitabire bwa buri gihugu.

Urugero ;umwaka ushize igihugu cyo muri Africa gifite umubare munini w’abemerewe green card ni Egypt 5568, igakurikirwa na Repubulika iharanira democratie ya Congo 4743 na Soudan ifite 3691.

Nubwo hari ibihugu byahiriwe na Green card hari n’ibindi bijya mu kato, muri 2018 abakomoka mu bihugu bikurikira ntabwo bemerewe nibura kuzuza nk’abandi bose; Bangladesh,Brazil,Canada,Colombia,China(mainland),Dominican Republic,El Salvador, Haiti, India, Jamaica, Mexico ,Nigeria, Pakistan, Peru, Philppines, South Korea, United Kingdom(except Northern Ireland) na Vietnam.

Ngayo nguko ,aya Green Card.

Uko imyaka igenda iza niko n’abantu barushaho kugenda bifuza kujya kuba muri USA,  muri uyu mwaka izatangira kuri 2/10/2019  za sita z’amanywa kw’isaha y’iwabo twebwe  ubwo azaba ari mu masaha y’igicuku cyo kuri 3/10/2019 kubazagenda muri 2021.

Twagufasha kwiyandikisha iyo utabimenyereye kandi tubikoze imyaka myinshi benshi bamaze kugenda!

Muri miliyoni nyinshi zabuzuza buri mwaka, amahirwe asekera ibihumbi bike muri bo gusa  nawe waba umwe muri bo!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *