Ishingiro ryo kubaho neza

Mu mibereho yacu isanzwe, twibaza ibibazo bitandukanye. Ibyo bibazo ni byiza kubyibaza kuko nibyo bituma dushaka n’ibisubizo byabyo. Kuva umuntu yabaho ntatana no gutekereza aribyo bituma ahorana uruhererekane rw’ibibazo muri we. Ibi bifite ishingiro kuko umuntu nicyo kiremwa gifite ubwenge kuruta ibindi bibaho.

Mubintu bituma atekereza cyane harimo gushaka kumenya inkomoko ye, kumenya no gusobanukirwa ibimukikije ndetse ikibazo gikomeye agishakira igisubizo nukumenya nyuma ,imibereho ye nyuma y’ubuzima abayeho umunsi wa none. Ariko reka turebere hamwe ibibazo bijyanye n’ibimukikije.

Iyo umuntu arebye iruhande rwe abona inzego zigiye zitandukanye bitewe nuko abantu babayeho mubuzima bwa buri munsi tukaba turi byifashishe muri iyi nyandiko yacu abakire n’abakene ariko tudashaka kugaragaza itandukaniro ahubwo kugirango tubone neza ingingo yacu y’umunsi yo gusobanukirwa bijyanye n’ikibazo umuntu yibaza ngo gukira n’iki?

Muri rusange iyo bigeze mu gusobanura magambo buri wese abivuga bitewe nuko abyumva ariko ntibibuza abantu kugira ibyo bumvikanaho ko ari byo by’ingenzi. Rero iyo bavuze gukira mu kinyarwanda wumva mu buryo bukurikira:

  1. Gukira (ubuzima): kuko hari ukuntu umuntu wari atameze neza muri we bitewe n’impamvu nyinshi zitandukanye, icyo gihe iyo ibyo bivuyeho akamera neza tuvuga ko yakize.
  2. Gukira (imibereho): mu bijyanye n’ibifatika aribyo bituma abantu bisanga mu byiciro bitandukanye by’imibereho iyo udafite iby’ibanze umuntu aba ari umukene, yaba afite ibirenze kuby’ibanze benshi bavuga ko yakize.

Nyuma y’ubu busobanuro bwa kabiri bujyanye n’imibereho ari nabwo twari twatangiranye biragaragara ko umuntu ukize ari wawundi mubifatika afite ibyo arusha bandi batari bake.

Mbifurije kugira ibirenze iby’ibanze.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *