GPT Websites,Ubusobanuro Burambuye,Inyungu Zitanga.

GTP impine y’amagambo itamenyerewe cyane!

Buri gihe usanga muri buri kintu havukamo amagambo mashyashya, iyo utayamenyereye ushobora kwibesha kubusobanuro bwayo.

Iyo utasobanukiwe ni ikintu mbere, kugirango kizagire icyo kikumarira biba bigoye. Aho umuntu agera asobanukirwa ikintu ,bingana n’inyungu akibonamo.

Niba ari ubwa mbere, ntuhangayike ubusobanuro turabufite, kandi niba utari ubwambere andi makuru yiyongeraho nayo urayakeneye.

Akaba ariyo mpamvu tugusaba gukomeza gusoma kugirango urusheho kugira ubusonaburo nyabwo.

Kubera ko ibintu byinshi byaduka biba ari ibinyamahanga, kubimenya biba bigoye, ariko nanone nicyo abandi babereyeho, twe tuguha amakuru agufasha kugira icyo umenya bityo bikaba byagira ingaruka nziza kumufuka wawe.

Gukorera amafaranga ntabwo bigisaba kujya gusaba akazi ahantu gusa, wakorera amafaranga wibereye aho ukorera, ku masomo, cyangwa iwawe mu rugo mu gihe uburyo bwo kubona WIFI bukorohera.

Ujya usanga benshi bagura bundles zikabapfira ubusa, ariko ntabwo byakabaye bikwiye, aho tugeze umwanya wawe ufata uri kuri phone cyangwa laptop wakuzanira inyungu kurundi ruhande.

Muti gute? Hamwe na GPT websites byose birashoboka!

GPT = Get Paid To…

Get Paid to…Ni ukuvuga ko uhembwa hari hari icyo wakoze. Nkuko bigaragara ntabwo interuro itangiye harabura icyuzuzo ” complĂ©ment “

Iki cyuzuzo kibura byumvikane ko ushobora kuzuzamo ibintu bitandukanye. Yego!

Ibyo bintu bitandukanye rero ni amahirwe udakwiye kwitesha mu gihe ubona bitabangamiye gahunda zawe zindi zisanzwe, nubwo ntawakanga ikintu kimuha inyungu.

Get Paid To… Websites, ni imbuga zishingwa mu rwego rwo gukora ubucuruzi, zikaba zikenera amakuru aturutse mu bantu, kugirango bashingireho bakomeza guhaza ibyifuzo by’abantu babagana. Hanyuma wowe ugize icyo ukora kubyo bagusabye bakaguhembera umwanya wawe wabahaye.

Amafaranga ntabwo aba ari menshi ariko buke buke agenda yiyongera bitewe n’imbaraga ubishyiramo. Uko wongera ubwitabire niko nicyo ukuramo nk’inyungu cyiyongera.

Ubu bwoko bw’imbuga bugenda burushaho gukundwa cyane kubera ko butanga amafaranga kuri internet binyuze mu bintu byinshi nkuko turigiye kubibona hepfo

1. Wabona amafaranga ubwiye mugenzi wawe (Get Paid to tell a friend)

Nkuko bisanzwe ubundi hatabayeho ubusambo cyangwa izindi nyungu, ikintu ukunze kandi ukabona ari kiza ukibwira ishuti yawe. Kubera iki ukwiye kumubwira? Nuko nawe akeneye kubona kuri ayo mafaranga n’ibindi bihembo bitangwa.

Inyinshi muri izi mbuga zigira uburyo bwa referral program, iyo ubibwiye mugenzi wawe akaba akinjira, icyo gihe uhabwa umufuragiro. Ushaka kwiga ubu buryo kubuntu kanda hano.

2. Kwishyurwa kubera ko wakoze click(Get paid to click)

Zimwe mu nzira zoroshye zo kubona amafaranga nubu buryo bwo gukora click. Gukirika ku itangazo ryamamaza batanze ukareba mu gihe nibura cy’amasenda 20-30 ukwishyurwa! Kuko hari nyinshi cyane , ni byiza gukurikira izimaze kubaka izina zashinze imizi kuko izo nizo wagirira icyizere ko zaguha utwawe.

3. Kwishyurwa /kubona amafaranga mu gihe upositinze(Get Paid To post)

Indi nzira nayo itanga amafaranga ni ugukora post kuri blog, cyangwa kuri page kumbuga nkoranyambaga z’abamamaza. Izikunda gukoreshwa cyane ni facebook post na tweet.

4. Guhembwa binyuze mu bushakashatsi buhemba(Paid surveys)

Ngirango ubu buryo mumaze kubumenyera, kuko nakoze reviews kuri Afrisight na quick pay survey Niba warageragejeho wampa feed back hepfo wifashishije ahagenewe inyunganizi kugirango turusheho kubashakira izindi.

Aha ndashaka gukuraho impungenge abantu bakunze kugira, bene izi website n’izindi zose za GPT zitanga umusaruro iyo uzigiyemo ari nyinshi, imwe yonyine ntacyo yakumarira. Ubuhamya bwabo maze kubona bakoramo agatubutse bafite nibura hejuru ya 25 GPT websites bakoraho buri munsi. Umushahara wabo uri hagati ya $100 na $500 buri kwezi. Ntabwo byoroshye ariko!

5. Kubona amafaranga mu gihe wakinnye games kuri internet(Get Paid To play games)

Ntabwo ubu buryo ndabugerageza, ariko burakorwa, gukina gusa amafaranga akinjira. Ntabwo ari sites nyinshi zigira ubu buryo bisaba gushishikara kugirango uzibone.

6. Kubona amafaranga mu gihe ugiye kuri web(Get Paid To surf the web)

Hari igihe ushobora kubyumva ukumva n’inkinzozi, siko bimeze? Mubyukuri hari companies zizaguhembera kubakorera akazi kameze gutyo. Nubwo bimeze bityo harimo gusubiza ibibazo bike ariko kenshi bisaba kuba ufite ubumenyi runaka, cyangwa uri umuntu umenyereye ibintu by’ikorabuhanga

Benshi muri twe dufata umwanya munini cyane kuri machine,phone dusoma email, kuri social media tureba amakuru, twoherezanya amafoto, ariko ushobora no guhemberwa igihe cyawe, sibyo?

Gukorera amafaranga nk’umukozi usanzwe wa company (Get paid To do micro jobs)

Micro jobs ni bimwe mu bice bigize umushinga munini, ubu buryo bukoreshwa na companies zidashaka gukoresha byeruye abakozi basanzwe. Nukuvuga ngo aho kugirango bafate inshingano runaka bazihe umukozi, izo nshingano/tasks/imirimo bayigabanyamo ibice hanyuma bakabiha abantu batandukanye, ni mu rwego rwo kongera umusaruro kandi mu gihe gito.

Websites zikoresha ubu buryo zifasha business kugabanya ikiguzi, gucungura igihe… Hanyuma kandi bigafasha abantu benshi kuba bakora akazi ariko atari abakozi bazwi ba company.

Micro jobs sites ni umuhuza hagati y’umukozi n’umukoresha. Bashyiraho urubuga (platform) rw’abakoresha kugirango bagaragaze imirimo ihari, barema undi mwanya w’umukozi uri bukore umurimo agahemberwa ibyo yakoze.

7. Wabona amafaranga ukoze sign up(Get Paid To sign up for free trials)

Ushobora kubyumva ukumva niko biri ariko ntabwo gukora sign up gusa bihita biguha amafaranga kuko website zose zihari mu rwego rw’ubucuruzi, nta muntu waguha amafaranga utagize icyo ukora. Bivuze ngo nubwo wabona $ 5ntabwo uhita uyafata ngo ugende ! Oya , Kuko izo websites usanga umubare wemerewe kubikurizaho urenze ayo $ 5 tuvuze. Ubwo urakomeza ugakora kugeza kuri threshold batanze ukabona kubikuza. Rero ntutegereze umubare runaka $$$ ntacyo wakoze! Mbishyize mu mvugo nziza yumvikana free trials bonuses zijyana n’ibindi bikorwa.

8. Guhembwa kubera wakoze downloading ya app(Get Paid To download app )

Business nyinshi ubu zatangiye gukora apps zazo kubera ko basobanukiwe ko ariho hari ipfundo rya technology y’ejo hazaza. Muri 2017 gusa abantu bakoze downloading miliyari 197 za apps ! Niyo mpamvu rero bidatangaje kuba izo companies zaguhemba!

Gutunga app yabo muri phone yawe bibafasha mu ngeri nyinshi;

Bamenya uko ukoresha phone yawe, ubwoko bwa site usura, uko ukorana n’abandi mu byerekeye guhanahana amakuru n’ibindi. Ibi bibaha isura nyayo yuko internet ikoreshwa uyu munsi, ndetse no kureba uko izaba imeze mugihe kizaza.

Iyo usoze downloading, akazi kawe kaba karangiye, app ntabwo igira amatangazo yandi agusaba kuba watanga umwirondoro cyangwa ubundi busobanuro. App iguma muri background ya device yawe ugahemberwa icyo gusa. Igihe imaramo kizagena inyungu uzakuramo.

Aya namahirwe agenda agaragara kubera iterambere rya internet, ntabwo abantu bakwiye kugarukira gusa mu kubyifashisha bakora akazi kabo ka buri munsi, ahubwo habaho nuko ushobora kuba iri koranabuhanga ryakubera aho ukura amafaranga.

Nkuko twabirebye kuva kuri paid surveys, kugera aho ubona amafaranga ukoze sign up, ukinnye game, ukoze downloading ya app….byose birashoboka mu gihe ufite connection iyo ariyo yose; mobile data, Wifi.

Icyo nakubwira nuko ubu buryo nubwo buhari ntabwo bwaguha umushahara uhambaye ariko nibura amafaranga yavamo yakunganira budget usanganywe, bityo bikagira icyo byoroshya.

Niba nta kindi kiguzi bigusaba ndabona nta mpamvu umuntu atabikora. Munyandiko zikurikira ,ndabashakira reviews kugirango mugerageze amahirwe. Icyo nakoze ubu kwari ukubaha amakuru yo kubamenyesha ko ushobora gukora ibintu byoroheje kuri internet ukabikuramo inyungu.

Ubutaha tuzasubiza ikibazo nihehe nabona ubwo buryo? Nibindi bibazo wibaza mbere yuko ukora sign up!

Share this post to your friend and do comment!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *