Category: Uncategorized

Gukira – Umwitozo wa buri munsi

Hari ibintu abantu bavutse bumva bagakura bumva ndetse bikazageraho banasaza babizi gutyo, habayeho imigani, imvugo n’ibitekerezo binyura mu matwi yacu ,bimwe ukumva ni inkuru ziraho...