Nkuko umunsi ushira undi ukaza,nkuko umwana avuka agakura, nkuko igiti batera urubuto kikamera, uko niko ibintu byose binyura mu byiciro bitandukanye by’impinduka. Nubwo ubuzima bugizwe...