Cyera mu ishuli batwigishije ibice bigize umuntu,twari twarabihinduye nk’indirimo iyo mwalimu yabitubazaga. Yabazaga ati “umuntu agizwe n’ibice bingahe ? Tugasubiza ngo ” ni bitatu;...