Kugura ikibanza- Imari kuri Internet

 

Umugabo bita Rick Smolan  aragira ati” Buri gihe iyo hari igikoresho gishya, yaba murandasi, telephone cyangwa ikindi kintu, ibyo byose bishobora gukoreshwa neza cyangwa nabi. Ikoranabuhanga ryo nta ruhande ryegamiyeho; biterwa nuko rikoreshejwe.”

Twagerageje kubishyira mukinyarwanda ariko amagambo yakoresheje ni aya akurikira;

” Everytime there’s a new tool, whether it’s an internet or a cell phones or anything else, all these things can be used for good or evil. Technology is neutral; it depends on how it’s used.”

Burya umuntu agira umutima ntabwo mvuga uyu ufatika ariwo kigega cy’amaraso ari mu mubiri wacu, ahubwo ndavuga rya jwi wumva rikongorera imbere muri wowe, mbere yo gukora ikintu hari abavuga ngo jya ubanza wumve ucyo umutima ukubwira.

Kuva umuntu akiri muto hari ibyo aba yarumvise, akabona, ibyo yakoze n’ibindi byinshi, ibyo byose nta handi byijya uretse mu mutwe w’umuntu mu gice cy’ubwonko bita memoire twakita mu kinyarwanda ububiko bw’amakuru ,kenshi nakenshi ibyo nibyo  bigenda bigaruka mu ngano nkeya iyo umuntu amaze kuba mukuru.

Ibyo bigenda biza gake biba bimeze nk’imbuto (guhinga).ibishyimbo mu murima Reka dufate urugero nkiyo ibishyimbo biri mu murima ariko bitaramera, hari ibintu bibiri by’ingenzi bishobora kugira ingaruka kuri ibyo bishyimbo biri mu murima: hari amazi (ubukonje), izuba (ubushyuhe).

Kubera ubukonje cyangwa se ubushyuhe runaka ,igishyimbo nk’urubuto ntabwo gishobora kuguma uko cyatewe kimeze, byanga byakunda igishyimbo kiragira uko cyakira ibyo bihe bikigezeho, ntabwo wavuga ngo hari igishyimbo kitari bwumve ubushyuhe cyangwa ubukonje cye kugaragaza impinduka z’ibihe byakigezeho.

Iyi shushongiro y’urubuto rw’igishyimbo iratwereka neza  umuntu hagati y’ibimukikije bishobora gutuma agaragaza imyitwarire cyangwa se ibikorwa runaka mu mibereho ye ya buri munsi. Bivuze ngo umuntu muri we hari ibimeze nk’imbuto yakuye kubabyeyi, abaturanyi, umwigisha mugihe umwana yagiye kw’ishuli.

Uzumva kenshi mubiganiro umuntu yitangira ubuhamya ni urugero ati” kugirango ngere aha muri kumbona uyu munsi ni amagambo mama cyangwa papa yakundaga kumbwira iyo nabaga natinze gutaha nkamubeshya ibyo nakoraga.” yarambwiraga ati (ni urugero)” yarambwiraga ngo mwana wanjye mbwiza ukuri kuko aho uri nanjye narahaciye”

Wasanga uri kwibaza ngo ese ibi uvuga bihuriyehe nibyo watangiye utumbwira??!!

reka ngufashe nkwereke neza aho natangiriye

Igitekerezo cy’umwanditsi, urugero rw’igishyimbo nk’urubuto, umwana mu mikurire ye.

Icyo nashaka kuvuga niki; ushobora kuba uri gusoma iyi nkuru bitewe n’amatsiko wagize runaka, hanyuma kugirango ayo amatsiko ashire wibwirije kugira icyo ubikoraho akaba ariyo mpamvu duhuriye aha. Nanjye ndakubaza nti “kuki utahamagaye ya nshuti yawe muganira utuntu twose ngo ubimubaze?” Dore icyo wakoze nubwo utari ubizi ko ariko biteye. Wifashishije ibikuri hafi kandi bikoroheye! Siko bimeze se?

AAAAAAH, ibyo bintu bitatu nanditse hejuru biranzana ku busobanuro bw’ibintu nibura bitatu by’ingenzi umuntu akenera kugirango atere imbere ,ubuzima bwe buhinduke hanyuma bugirire abandi akamaro. Muyandi magambo n’uruziga rw’imibereyo ya muntu (ariko wa muntu uhitamo kubaho ubuzima bufite icyo bushaka kugeraho).

Dore uko bikurikirana

1. Igitekerezo

2.Kwitegereza neza ibintu bihari (amahirwe azangurutse umuntu)

3. Guhuza igitekerezo umuntu afite n’ibintu bihari abona bifatika.

Ubu ntabwo ndibubivugeho ariko nimugaragaza muri comments ko ari ngombwa ko tubikorera ubusesenguzi bwimbitse twabiganiraho tukabirebera hamwe.

Ngiye kurasa ku ntego ariko reka mbanze nkubwire iri banga niba uri umuntu utekereza neza kandi wifuza guhindura imibereho ubayeho umunsi wa none ukagira imibereho myiza mu bihe bizaza. GIRA URUBUGABITEKEREZO(Website/blog). Ndakubwira impamvu nibura ebyiri z’ingenzi.

  • Mu gihe tugezemo  ndetse naho turi kwerekeza ,urubugabitekerezo/website igereranywa n’ikibanza: wumva bavuga kenshi twavuye muri analogue twagiye muri digital. Wibwirako baba bashatse kuvuga iki? naho ibintu byose bisigaye bigira agaciro iyo bitari mu bintu bifatika. None se ubu niba ugenda mu mujyi wa Kigali ntukoresha Tap&Go bivuze ngo iyo ufite cash ntabwo ugenda!
  • Ukeneye kugira indi nzira wakuramo amafaranga (source of income). Urashaka kubaka ikintu kiramba, urashaka icyo wakora mu kanya gato ugira kugirango umwanya wawe nawe uwubyaze umusaruro, uri umunyeshuri ukeneye amafaranga yagufasha kuba wagira ibyo ukemura,cyangwa se nta kazi ufite uri gushaka icyo wakora,… Kubaka urubugabitekerezo/ website ni inzira ikugeza kunzozi zawe.

Reka nsoze ngaruka kuri ariya magambo y’uyu mugabo Rick Smolan.

Igikoresho gishya cyangwa se uburyo bushya.

Amwe mumahirwe inaha dufite ni ikwirakwizwa rya murandasi ahantu hose hashoboka, ibi hari icyo bivuze kuri rwiyemezamirimo cyangwa se undi muntu ureba kure mubyerekeranye n’inyungu z’ejo hazaza kubijyanye na Technology, isoko riri kwagukwa. Mu bushakashatsi bwatangwajwe mu gihembwe cya mbere, 2018 na RURA (Rwanda Utilities Reguratory Authority) imibare yerekana ko ijanisha ryabatunze telefone ngendanywa ryazamutseho 76.6 %. Byatangarijwe mu nama yabereye i Kigali kumataliki 17-20 Nyakanga 2018 yigaga uko ikoranabuhanga ryagirira akamaro abatuye mu byaro by’ Afurika.

Ibyo byose byakoreshwa mu buryo bwiza butanga umusaruro

Iyo bavuge ngo ikintu gitanga umusaruro baba bashatse kuvuga ko icyo cyintu kigira icyo gihindura mu mibereho isanzwe kikazana impinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngirango aha birumvikana ko aringombwa gushaka uburyo bushoboka bwose iri koranabuhanga ryagira icyo ritanga kubyerekeranye n’amafaranga. Hahangwa udushya aribyo bizana akazi bityo umubare w’abashomeri ukagabanuka, igihugu nacyo kikarushaho gutera imbere mubukungu n’imibereho myiza y’abagituye.

Ndabizi ubu hahise havuka impamvu zikurikira;

  1. ko ntabumenyi na buke mbite mu gukoresha ikoranabuhanga?
  2. ko numva gufungura website byampenda kandi ntabushobozi buhari?
  3. ubu se nabona umwanya wo kwandika?
  4. ko ubanza ibi ari iby’abafite akantu?
  5. ubu se, ubu se… zibaye nyinshi ndabyumva

Ndashaka kukumenyesha ko izo ari inzitwazo zibuza abantu gutera imbere. Icyo ushaka wakigeraho hatitawe kukiguzi icyo ari cyo cyose kandi wibuke ko nta narimwe uzigera ubona ubushobozi bwose mbere yuko utangira igikorwa nyirizina.

Nubwo bimeze gutya hari inkuru nziza ngufitiye! Burya nta kibazo kitagira igisubizo. Mu kinyarwanda hari umugani uvuga ngo Imana itera amapfa  ninayo itanga aho bahahira.

Nyuma yo kubona ko hari abantu badidindizwa no kugira ubumenyi buke, hatekerejwe platform yagufasha kugira ubumenyi bukenewe kubyerekeranye nuko watunga website,uko wakora ubucuruzi bwawe bitewe n’amahitamo ufite byose biri mu gisenge kimwe, niba utaruyumva niyo bita WEALTHY AFFILIATE! Ntucikwe biroroshye. Wakanda muri iryo jambo ririmo ibara ry’ubururu ukabona ubusobanuro bwimbitse kuri byo nyuma ugakoresha banner iri kuri website ugakora sign up cyangwa link iri muri iyo article ya Wealthy Affiliate.

Uriteguye gutangira!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *