Akabando k'iminsi

Gacibwa kare

Menu

Day: May 17, 2019


Ni iki gitera kunanirwa mu nzira yo kongera amikoro!

May 17, 2019 at 4:36 am | Uncategorized | Bikorwa -

Ubushize, Arkad yasubijwe ikibazo yari yabajije Algamish. Ibyo ni iki byerekana? biratwereka ko nta kibazo kibaho umuntu yibaza kidafitiye igisubizo. Impamvu kiba cyaje muri we nuko haba hari n’igisubizo. Iri ni ihame kandi birazwi ko nta kintu kitagira imbusane iyo kiva kikagera. Iyo witegereje neza usanga byubatse mu buryo bubiri. Muri make ni nk’impanga, nawe

Continue reading…

“Ni iki gitera kunanirwa mu nzira yo kongera amikoro!”