Welcome to our blog!

Akabando k'iminsi

Gacibwa kare

Menu

Month: March 2019


Munyuguti umunani – Imishinga yo gukora mbere yuko 2019 irangira

March 31, 2019 at 1:35 pm | Uncategorized | Bikorwa -

Muri 2017 Leta y’u Rwanda yatangaje ko habarirwaga business /ibigo bw’ubucuruzi bingana 142,029. Muri bo 101,665 bihwanye na 71,58% ni ababuze akazi mubigo bwa leta cyangwa ibyigenga. Ubundi bushakashatsi bwerekanye ko mumwaka wambere mubatangira ubucuruzi 30% babivamo, nyuma y’imyaka ibiri haba hamaze kugenda 50%, kandi uko imyaka igenda ninako abantu bava muby’ubucuruzi! Biratangaje.Waba ushaka kumenya ikibyihishe

Continue reading…

“Munyuguti umunani – Imishinga yo gukora mbere yuko 2019 irangira”

Kugura ikibanza- Imari kuri Internet

March 23, 2019 at 3:11 am | Uncategorized | Bikorwa -

  Umugabo bita Rick Smolan  aragira ati” Buri gihe iyo hari igikoresho gishya, yaba murandasi, telephone cyangwa ikindi kintu, ibyo byose bishobora gukoreshwa neza cyangwa nabi. Ikoranabuhanga ryo nta ruhande ryegamiyeho; biterwa nuko rikoreshejwe.” Twagerageje kubishyira mukinyarwanda ariko amagambo yakoresheje ni aya akurikira; ” Everytime there’s a new tool, whether it’s an internet or a

Continue reading…

“Kugura ikibanza- Imari kuri Internet”

Kujijuka birakenewe- Ubusobanuro bw’imirimo yo kuri murandasi

March 9, 2019 at 7:30 pm | Uncategorized | Bikorwa -

Muri iyi minsi cyangwa se mu minsi iri imbere, umuntu udahugukiwe ashobora gutakara kuko hari amagambo agenda akoreshwa cyane cyane bitewe nuko amwe atari twe twayahimbye bikaba ngombwa ko twifashisha ayo icyo kintu cyavumburiwemo iyo iwacu tutari tubisanganywe. Mu bihugu by’Afrika hari inyamaswa zitahaba ariko ziba ahandi bitewe n’imiterere yaho yihariye. Iyo turebye mu bihugu

Continue reading…

“Kujijuka birakenewe- Ubusobanuro bw’imirimo yo kuri murandasi”